Uttrycket som en atomär enhet

Termin

Termin är ett enda ord i ett dokument. Termin skapades ursprungligen tro att de är atom. Fela, Precis som Dalton atomteorin atomer förblir omuterade under en kemisk reaktion, men förändras under en kärnreaktion. Liknande, Term kan betraktas som en grundläggande byggsten i ett dokument. Varje term som skiljer sig i sin binära representationen kan anses vara en annan term. stemming, Synonymer etc som skapar en ändring av en term (säga genom att gå till dess rot ord, singular / plural etc) är enligt vår mening kärnreaktionen motsvarande. We will be treating a term as virtually atomic in all other places.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.