Information Retreival

Termin

publiceras på
Uttrycket som en atomär enhet

Term är ett enda ord i ett dokument. Term skapades ursprungligen tro att de är atom. Fela, Precis som dalton atom teori atomer förblir omuterade under en kemisk reaktion, men förändras under en kärnreaktion. Liknande, Term kan betraktas som en grundläggande byggsten i ett dokument. Varje term som skiljer sig i sin binära […]

Information Retreival

Bag of Words

publiceras på

Bag av ord är en enkel modellering koncept, där endast uppsättning ord materia. Det förenklar dokumentet för modellering ändamål, genom att ta bort ordningen på ord. Låt oss säga, Det är ett dokument som har följande innehåll. Taj Mahal Byggandet av mausoleum var i huvudsak klar i 1643 men arbetet fortsatte andra […]